Åpenhetsloven

Bilproduksjoner en av vedens største næringer. Millioner av mennesker har direkte eller indirekte sin arbeidsplass gjennom bilfabrikkene. I underkant av 100 millioner biler produseres vært år. I motsetning til andre produkter vedlikeholdes og repareres biler. Brukte biler, og deler blir gjenbrukt. Det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger som gjør at flest mulig komponenter i en brukt bil kan gjenvinnes. Individuelt og samfunnsmessig fokus på klimafotavtrykk øker. Derfor må det i enda større grad jobbes for en mer sirkulær forretningsmodell. Mange land og mennesker er involvert i bilproduksjon. Derfor trengs et bærekraftig fokus som har til hensikt å ivareta både økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn på tvers av landegrenser. Åpenhetsloven har til hensikt å sikre virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Moss To-Takt respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik det forekommer i internasjonale konvensjoner og norske lover i all vår virksomhet. Vi legger til grunn at all aktivitet skal samsvare med FN’s menneskerettigheter. De samme forventingene har vi til våre leverandører og underleverandører. Loven skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer forhold knyttet til disse rettighetene.